Bezpečnost

Bezpečnost všech účastníků rally je pro nás nejvyšší prioritou!

Při sledování rally se vždy řiďte pokyny pořadatelů a pravidly uvedenými v Bezpečnostním desateru diváka rally.
Věříme, že svojí disciplinovaností přispějete k bezproblémovému průběhu Lak Racing Rallye Plzeň Regulary 2020.
Při sledování rally vám přejeme co nejvíce jen pozitivních zážitků.