Přihlášení na Lak Racing rallye Plzeň Regulary

* povinné položky

Soutěžící

*Jméno: 
  *Příjmení: 
*Datum narození: 
  Telefon: 
*E-mail: 
  Číslo licence: 
*Číslo řidičského oprávnění: 
  *Platnost řidičského oprávnění: 

 
Kontaktní osoba: 
  Tým: 

Spolujezdec

*Jméno: 
  *Příjmení: 
*Datum narození: 
  Telefon: 
*E-mail: 
  Číslo licence: 
*Číslo řidičského oprávnění: 
  *Platnost řidičského oprávnění: 

Automobil

*Značka a typ: 
  *Rok výroby: 
*RZ: 
  Číslo homologačního listu: 
*Země registrace: 
  *Objem motoru ccm: 
*VIN: 
  *Číslo TP: 

Odesláním přihlášky stvrzuji a dále prohlašuji, že budu při výkonu sportovní činnosti dodržovat a řídit se národními sportovními řády, etickým kodexem autoklubu ČR, vnitřními předpisy Autoklubu ČR, rozhodnutími orgánů Autoklubu ČR a pořadatele, Světovým antidopingovým kodexem a souvisejícími mezinárodními a národními pokyny.


Kategorie

Česká trofej rally pravidelnosti
(Vypsána pro historické automobily do r.v. 1990 včetně. Posádka musí mít licenci AČR, při administrativní přejímce je možno vystavit jednodenní licenci)

Pohár pořadatele
(Vypsán pro automobily se spalovacím motorem do r.v. 2000 včetně. Licence AČR není nutná)

Eko Energy Rally
(Vypsáno pro automobily s alternativním pohonem bez omezení r.v.)


Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním a využitím zaslaných údajů pro potřeby organizace soutěže Lak Racing Rallye Plzeň Regulary.