Diváci

Připravujeme XV. Lak Racing Rallye Plzeň 2021, zařazenou do seriálu Autoklub Rallysprint Série 2021.
Termín konání je stanoven na 4.6. - 5.6. 2021.

Sledujte náš web a facebook, kde vás budeme pravidelně informovat o průběhu příprav i soutěže samotné.

Bohužel, přes intenzivní jednání s Ministerstvem zdravotnictví i s Krajskou hygienickou stanicí se nám nepodařilo získat povolení k účasti diváků na XV. Lak Racing Rallye Plzeň 2021. Stále tedy platí podmínky vydané Ministersvem zdravotnictví 31.3. 2021 pod Č.j.: MZDR13924/2021-2/OV. Celé znění rozhodnutí jako i další protiepidemiologická opatření naleznete na oficiální vývěsce v sekci Pro jezdce.

Za nedlouho vás budeme informovat o plánovaných uzavírkách dopravních komunikací, po kterých povedou tratě rychlostních zkoušek. Sledujte nás proto i nadále.