Přihlašení - 1. Nostalgie Rallye Radbuza 2023

Název soutěže:
1. Nostalgie Rallye Radbuza 2023

Termín:
23.9. 2023

Startovné:
2.900, - Kč za posádku

Uzávěrka přihlášek:
17.9. 2023
 


* povinné položky

Soutěžící

* Jméno: 
  * Příjmení: 
* Datum narození: 
  * Telefon: 
* E-mail: 
  * Číslo řidičského oprávnění: 
* Adresa: 
 

 

 
Název týmu: 
 

Spolujezdec

* Jméno: 
  * Příjmení: 
* Datum narození: 
  * Telefon: 
* E-mail: 
  * Číslo řidičského průkazu: 
* Adresa: 
 

Automobil

* Značka a typ vozidla: 
  * RZ vozidla: 
* Objem motoru ccm: 
  * Rok výroby vozidla: 

Čestné prohlášení:
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem obeznámen/a s pravidly a propozicemi soutěže, kterou absolvuji na vlastní nebezpečí, vlastní náklady a že vozidlo má zákonné pojištění. Beru na vědomí, že soutěž probíhá na veřejných komunikacích za normálního silničního provozu.
Souhlasím se zveřejněním údajů ve sdělovacích prostředcích a s využitím natočených a pořízených obrazových materiálů.


Spolu s potvrzením o přijetí přihlášky obdržíte platební údaje včetně variabilního symbolu pro zaplacení startovného. Vaše přihláška bude zaregistrována až po zaplacení startovného.
Odesláním přihlášky souhlasíte s propozicemi soutěže uvedenými ve Zvláštních ustanoveních (ZU)
Přihlášku odešlete v elektronické podobě bez podpisu. Podpisy jezdce a spolujezdce doplníte do vytištěné přihlášky při administrativní přejímce.Kategorie

A

B


Odesláním přihlášky souhlasím se zpracováním a využitím zaslaných údajů pro potřeby organizace soutěže 1. Nostalgie Rallye Radbuza 2023.