Založení ARKP

29.10. 2019 proběhla ustavující schůze spolku Auto Rallye Klub Plzeň.
Dosud probíhající přípravy a jednání spojené se znovuzrozenímRallyePlzeň tak dostaly oficiální podobu.