Zveřejněny závazné hygienicko-epidemiologické podmínky