Auto rallye klub Plzeň děkuje...

Auto rallye klub Plzeň děkuje...

XV. Lak Racing Rallye Plzeň 2021 je z námi a my bychom chtěli poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách i na zdárném průběhu:

 

DĚKUJEME všem soutěžním posádkám a jejich týmům za jejich účast a napínavé boje na tratích RZ.

DĚKUJEME všem našim partnerům, kteří nám poskytli jak finanční, tak i materiální zdroje potřebné pro uspořádání rallye.

DĚKUJEME  Magistrátu města Plzně za možnost využít atraktivní plochy v centru města pro start a cíl rallye.

DĚKUJEME všem městským, obecním úřadům a dalším institucím za vydaná povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, po kterých vedly krásné tratě RZ.

DĚKUJEME všem starostům a zastupitelům městských a obecních úřadů měst a obcí, kterými vedly tratě RZ, za jejich vstřícnost a podporu.

DĚKUJEME všem občanům dotčených obcí za pochopení a trpělivost s omezeními, která jim rallye způsobila.

DĚKUJEME všem, kteří se podíleli na organizaci, technickém a bezpečnostním zajištění rallye ať již na samotných RZ nebo v zázemí rallye.

DĚKUJEME všem pořadatelům, kteří i přes částečnou nepřízeň počasí zůstali na svých postech a zajišťovali bezproblémový průběh rallye.

DĚKUJEME našim kamarádům z Pošumavského automotoklubu Klatovy nejen za poskytnutí materiálu, ale i za cenné rady a morální podporu.

DĚKUJEME i všem občanům, kteří se náhodou ocitli v blízkosti tratí RZ za jejich disciplinovanost a ukázněnost a za respektování omezení souvisejících s rallye

 

Těšíme se na Vás všechny při příštím ročníku, XVI. Lak Racing Rallye Plzeň 2022!