Poděkování městům a obcím

Toto malé poděkování patří všem, kteří se podíleli, podpořili nebo jen umožnili konat XVI. Lak Racing Rallye Plzeň 2022.  Všichni v Auto rallye klubu Plzeň si Vás vážíme a věříme, že i v tomto roce najdeme u Vás podporu při dalším, již  XVII.

ročníku Rallye Plzeň, který se bude konat ve dnech 2. a 3.června 2023.